New address: 255/14A Phan Van Hon, Tan Thoi Nhat ward, District 12, HCMC, VN
Home Page Sản phẩm SICK Process Automation
Thiết bị đo mức
Thiết bị đo lưu lượng
Cảm biến trong đường hầm
Thiết bị đo nồng độ bụi
Thiết bị phân tích khí
footer

SONG TUAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

255/14A Phan Van Hon Street, Tan Thoi Nhat Ward,District 12, HCM City

 Tel: +84-28-35921267 - Fax: +84-28-35921280

  Email : info@songtuan.com.vn