New address: 255/14A Phan Van Hon, Tan Thoi Nhat ward, District 12, HCMC, VN

Tầm nhìn

Mục tiêu “Phấn đấu trở thành đơn vị thuộc top 10 trong lĩnh vực thương mại và tích hợp hệ thống trong ngành tự động hóa tại Việt Nam”

 Print page  Save to file  Send to friend
footer

SONG TUAN AUTOMATION TECHNOLOGY CO.,LTD

255/14A Phan Van Hon Street, Tan Thoi Nhat Ward,District 12, HCM City

 Tel: +84-28-35921267 - Fax: +84-28-35921280

  Email : info@songtuan.com.vn